Nejbližší akce

Žádné záznamy.

Kalendář

< květen 2024 >
po út st čt so ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Reklama

American Bulldog Club > Stanovy klubu

Stanovy klubu

Čl. I: Název a sídlo

 1. Občanské sdružení HEABC Czech Republic - American Bulldog Club (dále jen sdružení) je dobrovolnou zájmovou organizací sdružující jednotlivé příznivce a chovatele zabývající se chovem a výcvikem psů plemene American Bulldog a příbuzných plemen, v souladu se zákony České republiky.
 2. Sídlo sdružení je  Lelkova 185/2, 747 21 Kravaře, Česká republika
 3. Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č.83/1990 Sb.

Čl. II: Účel sdružení

 1. Účelem sdružení je sdružovat jednotlivé majitele, přátele a milovníky plemene American Bulldog a příbuzných plemen a vytvářet těmto příznivé podmínky pro výcvik, rozmnožování a zdokonalování chovu.
 2. Sdružení organizuje výstavy , sportovní akce, výcvik a chov psů.
 3. Navazuje a udržuje styky se zahraničními kynologickými organizacemi podobného zaměření.
 4. Svou činností přispívá k pozitivnímu náhledu svých členů ke vztahu člověk - pes a také k lásce a ochraně přírody naší planety.

Čl. III: Členství

 1. Členem sdružení mohou být všichni majitelé, chovatelé a příznivci plemene American Bulldog a příbuzných plemen starší 18 let a též právnické osoby, kteří se ztotožňují se stanovami sdružení a budou se jimi řídit.
 2. Čestným členem sdružení se může stát fyzická nebo právnická osoba, která se mimořádným způsobem přičinila o rozvoj sdružení.
 3. Člena sdružení přijímá Výbor klubu na základě jeho písemné žádosti nadpoloviční většinou platných hlasů.
 4. Základními právy člena sdružení jsou právo zúčastňovat se všech aktivit sdružení, volit a být volen do všech orgánů sdružení, podílet se na práci sdružení svými připomínkami, návrhy, radami, pomocí i kritikou a taktéž využívat všech výhod poskytovaných klubem, pokud plní své povinnosti.
 5. Základními povinnostmi člena sdružení jsou dodržovat stanovy a vnitřní předpisy sdružení, zúčastňovat se zasedání orgánů sdružení, jejichž jsou členy, platit řádně a včas členské příspěvky a oznamovat Výboru klubu všechny změny, které souvisejí s jeho členstvím (změna adresy apod.) ve lhůtě do 30 dnů. Dále má člen povinnost chránit dobré jméno sdružení a podílet se na jeho propagaci poskytováním pravdivých údajů o svých psech.
 6. Ukončení členství ve sdružení a všech jeho orgánech se děje úmrtím člena sdružení, písemným vypovězením svého členství k rukám Předsedy či Výboru klubu popř. odvoláním nebo vyloučením člena sdružení. O vyloučení člena sdružení rozhoduje Členská schůze klubu nadpoloviční většinou přítomných hlasů a to na základě velmi hrubého porušení stanov sdružení nebo poškozování pověsti sdružení.