Nejbližší akce

Žádné záznamy.

Kalendář

< květen 2024 >
po út st čt so ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Reklama

American Bulldog Club > Členství v klubu

Výhody členství v klubu

VÝJIMEČNOST

Toto je zřejmě nejpodstatnější výhoda - možnost dělit se společně o informace, zkušenosti, kontakty, vzájemně se podporovat a spolupracovat na projektech klubu HEABC Czech Republic.

 • Každý člen má právo a možnost rozhodovat svým hlasem o dalším dění v klubu HEABC Czech Republic a jeho budoucnosti.
 • Každý člen svým hlasem může ovlivnit hlasování při volbě výboru klubu HEABC Czech Republic.
 • Každý člen je upřednostňován před ostatními při pořádání akcí v rámci například pořizování klubových předmětů, prvenstvím na volné místo při ubytování či podobných aktivit.
 • Každý člen obdrží členskou legitimaci klubu HEABC Czech Republic na základě které má možnost čerpat výhody.

ODBORNÁ POMOC

Každému členu klubu HEABC Czech Republic je bezplatně poskytnuta odborná pomoc, rada, konzultace s předními odborníky.

SLEVY

 • Výhoda využití slevy při pořizování klubových předmětů. 30%
 • Výhoda využití slevy na přihlášky akcí. 30%
 • Výhoda využití slevy 3% při nákupu zboží v prodejně a dovoz objednaného zboží zdarma.


http://www.pitbullshop.cz

PRESTIŽ

Možnost stát se jedním z představitelů výboru klubu HEABC Czech Republic. Zatím je zde uvedeno pouze pár výhod, ale připravujeme pro Vás mnoho dalších. Máte-li zájem nabídnout členům klubu nějakou slevu či jinou výhodu členství, kontaktujte prosím kohokoliv z členů výboru.

Podmínky členství v klubu

Jak se stát členem klubu HEABC Czech Republic:

 1. Vyplnění přihlášky žadatelem, odeslání na adresu klubu HEABC Czech Republic a zaplacení členského příspěvku.

 2. Na základě doručené přihlášky a složení příspěvku, bude žadateli vystaven členský průkaz a přiděleno registrační číslo.

Adresa k odeslání přihlášky:

HEABC Czech Republic, Lelkova 2, 747 21  Kravaře, Czech Republic

Číslo účtu ke složení členského příspěvku:

3211480001/5500

Pro snazší identifikaci plátce vyplňte doplňující informace:
jméno složitele, adresu, zprávu pro příjemce ve tvaru: ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2008

Obecná ustanovení

 1. Přihlašujícímu žadateli o členství jsou známy veškeré podmínky členství v klubu HEABC Czech Republic a je dokonale obeznámen s klubovými stanovami, s chovatelským řádem klubu HEABC Czech Republic a se všemi výhodami popř. omezeními.
 2. Členem klubu HEABC Czech Republic se může stát fyzická či právnická osoba, která souhlasí s programem, posláním a cíli klubu HEABC Czech Republic a požádá o členství písemnou přihláškou.
 3. Přijetí za člena rozhoduje výbor HEABC Czech Republic. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru klubu HEABC Czech Republic o přijetí žadatele za člena. Rozhodnutí o přijetí, nebo nepřijetí se sdělí uchazeči písemně a nevyžaduje žádné odůvodnění. V případě, že zájemce o členství v klubu HEABC Czech Republic uhradil členský příspěvek klubu a výbor klubu následně žádost o členství zamítl, výbor projedná a dohodne vrácení poplatku uchazeči.

Elektronická přihláška do klubu HEABC Czech Republic

*
*
*
*
*


Členský příspěvek klubu HEABC Czech Republic ve výši 1000,- Kč poukažte složenkou typu A, nebo bankovním převodem na účet HEABC Czech Republic, č.ú. 3211480001/5500. Pro snadnou identifikaci plátce musí platba obsahovat ještě tyto následující údaje:

Jméno složitele a Zprávu pro příjemce ve tvaru ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK XXXX
(XXXX nahraďte aktuálním rokem, na který platíte členství).

Členský příspevěk můžete zaplatit i osobně na akcích pořádaných naším klubem.

V případě platby složenkou přiložte kopii potvrzení o zaplacení ve formátu JPG, GIF, PNG, PDF

*

PROHLÁŠENÍ:

Prohlašuji, že jsou mi známy veškeré podmínky mého členství v HEABC Czech Republic a že jsem dokonale obeznámen s jeho stanovami, doporučením k chovu (dříve chovatelský řád) a se všemi výhodami, popř. omezeními - více informací na www.american-bulldog-club.cz Souhlasím také s uveřejněním svých osobních údajů a údajů o svých zvířatech v klubových materiálech.
*
* Sečtěte 3 a 6.
 
* povinné položky