Nejbližší akce

Žádné záznamy.

Kalendář

< květen 2024 >
po út st čt so ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Reklama

American Bulldog Club > Pravidla IRONDOG

Pravidla Irondog International

Platná od ledna 2007.

  1. V Irondogu mohou nyní soutěžit i psi s pozměněným zevnějškem (kupírovaní apod.)
  2. Soutěže Irondog jsou nyní otevřeny VŠEM plemenům.
  3. Za soutěž v Irondogu nebo za účast v testu GDT se platí poplatek 20.00 USD.
  4. Všechny akce Irondog musí být předem schválené. Kontaktní informace jsou na webových stránkách.
  5. Rozhodčí Irondogu je oprávněn vyloučit kteréhokoliv závodníka pro nesportovní chování nebo pro spory s rozhodčím. Rozhodčí vyloučí každého psa, kterého považuje za nemocného nebo zraněného.
  6. V průběhu CELÉHO Irondogu musí mít psi plochý obojek, stahovací obojek nebo postroj zapnutý na nestahovacím očku.
  7. U obranářského závodu Hardest Hitting bylo původně přidáváno 1/2 bodu za puštění rukávu. Bodové ohodnocení bylo zvýšeno na 1 bod. Pes musí provést puštění figuranta na jeden povel bez opětovného zákusu do rukávu. Vzdálenost na kterou se dělá  zákus je zhruba 15 m.

K účasti na soutěžích Irondog Triathlon nebo Pentathlon musí mít pes uznávaný titul ze soutěží obrany nebo certifikát K9. Bez  uznávaného titulu je možná kvalifikace na tyto soutěže vykonáním zkoušky podle systému Irondog zvané  Guard Dog Temperament Test (GDT), sestávající se ze dvou testů. Požadavky na GDT jsou uvedeny níže: 

A) Obedience / Temperament Test (Test poslušnosti a povahy)

Výchozím postavením je vždy pes v klidu po boku psovoda.

První část Obedience - poslušnost bude tvořena následujícími cviky v libovolném pořadí podle výběru rozhodčího: 5 až 10 kroků chůze, obraty vlevo vbok + vpravo vbok, sedni - lehni na povel. Na pokyn rozhodčího CVIČENÍ ZAČÍNÁ I KONČÍ, PES SE ROVNĚŽ PŘIVOLÁVÁ Z ODLOŽENÍ NA POKYN ROZHODČÍHO. Vodítko musí být neustále prověšené. Pes musí na povel zůstat odložen na místě (v libovolné poloze), zatímco psovod pustí vodítko a pokračuje deset kroků v chůzi. Pak musí být pes přivolán z odložení. Pozn. Detailní příklad tohoto cviku je uveden na konci pravidel IDT.

Dalším cvikem (část Temperament  - povaha) je setkání s první přátelsky se chovající cizí osobou, vůči které nesmí pes projevovat  žádnou agresivitu ani plachost. V ideálním případě je první cizí osobou rozhodčí Irondogu, pokud pes rozhodčího nezná. Psovod si s osobou podá ruku a prohodí pár slov.  Cizí osoba požádá o svolení, pohlédne psovi na méně než 2 sekundy do očí a pohladí ho po pleci nebo po boku. Jde nám po povahově pevné psy, kteří nejsou plaší ani agresivní. Pes si musí nechat líbit mazlení od cizí osoby. Musí projevovat potěšení vrtěním ocasu nebo jinak dávat najevo, že je „v pohodě" a že rád poznává novou osobu. Rozhodčí  Irondogu pak z davu vybere další přátelsky se chovající osobu, která se od něj fyzicky odlišuje. Celý tento cvik  zvaný Setkání s přátelskou cizí osobou (Meeting a Friendly Stranger) bude s touto druhou osobou opakován. Pes musí u obou cizích osob splnit stejná kritéria. 

B) Protection Test (Test obrany)

Na odděleném prostranství (na jiném místě původního prostoru), v otevřeném prostoru pes provede několik zákusů k ohodnocení na rukáv nebo ochranný oblek. Cílem kontrolních zákusů je nevyhánět psy z hřiště při následujícím zákroku - obraně psovoda. Pes musí při kontrolním zákusu snést nejméně dva mírné údery holí. Za hůl poslouží standardní polstrovaný obušek. Při kontrolním zákusu musí pes rovněž čelit hlučné hrozbě obuškem. Pokud se rozhodčí domnívá, že byl kontrolní zákus uspokojivý, je možné provést další zákus, tentokrát při útoku figuranta na psovoda zpoza zástěny, která figuranta plně ukrývá. Jako zástěna by v ideálním případě měl posloužit nijak podezřelý objekt jako strom, auto nebo menší stavení. Pes nesmí vidět figuranta vstupovat do úkrytu. Pes s psovodem (na pokyn rozhodčího) vykročí směrem k úkrytu. Na signál rozhodčího vyskočí figurant z úkrytu, napadne blížícího se psovoda a zhruba 3 sekundy se psem po zákusu bojuje. Figurant psu dvakrát nebo vícekrát zahrozí nečekaným předmětem jako je menší větev ukrytá v suchém listí, rákoska, plastikový kelímek naplněný kamínky nebo poplašná pistole. Pes se musí figurantovi odvážně postavit a vydržet hrozby protiútokem nebo úderem. Pokud pes uvolní zákus z jiného důvodu než je nedostatek odvahy, rozhodčí dá pokyn figurantovi, aby pokračoval v protiútocích a hrozbách, dokud není jasné, že pes dokáže odvážně snášet nátlak. Po zákusu a krátkém zápasu  figurant znehybní. Psovod vydá psu povel k puštění, aniž by se psa dotkl, může však stát na místě podle svého uvážení. K odvolání psa má psovod tři pokusy. Jakmile psovod figuranta pustí, psovod ho může uchopit a odvést nebo odtáhnout. Pokud pes mezi puštěním a odchycením znovu naplno nezakousne, provedl zákrok úspěšně a testem prošel.

Irondog Test  Pentathlon / Triathlon

Pro ID Pentathlon bude pes hodnocen v pěti disciplínách, na výběr je jich však šest: 50 Meter Sprint Race (sprint na 100 m), Hardest Hitting (obrana), Weight Pull (tahání zátěže), Tug of War (přetahování), Hang time ( závěs na peškovi), a 20-km Endurance Test (test vytrvalosti na 20 km).

Pro ID Triathlon bude pes hodnocen ve třech disciplínách, ale na výběr jsou čtyři: 50 Meter Sprint Race, Hardest Hitting, Weight Pull, a 20-km Endurance Test.

Endurance test je pro Pentathlon i Triathlon disciplínou volitelnou. Pokud nastoupíte a dokončíte všech šest disciplín Pentatlonu resp. všechny čtyři disciplíny Triathlonu, vyřadíme váš nejhorší výsledek z povinných disciplín a nahradíme ho deseti body za dokončení volitelného 20-km Endurance Testu s jednou výjimkou:  vyřazen nebude výsledek z obrany Hardest Hitting. Každá disciplína je při obsazení prvního místa hodnocena deseti body, za druhé místo devíti body atd. Všechna hodnocení jsou sečtena a vítězí pes s nejvyšším počtem dosažených bodů. Endurance Test je ohodnocen deseti body, pokud ho pes uběhne ve stanoveném čase, a nulou, pokud neuběhne. Pokud dojde k nerozhodnému výsledku, rozhoduje výsledek disciplíny  Hardest Hitting. Pořadí, v jakém budou psi na disciplíny nastupovat, rozhodne los na schůzi psovodů nebo jiný proces náhodného výběru. Pokud psi právě nesoutěží, musí být umístěni v klecích poblíž soutěžního prostoru (hřiště, ringu). Psi nesmí být trestáni. Disciplíny probíhají bez přestávek v rychlém sledu. Pokud pes s psovodem nejsou připraveni, když na ně přijde řada, jsou ze soutěže vyloučeni. Pro urychlení průběhu soutěže dohlíží asistent rozhodčího na to, aby byl v ringu stále pes. Soutěžící musí dodat vlastního peška na tahání s karabinami a vlastní weightpullingový  postroj. Každý pes musí mít dva psovody.

Sprint Race - Psi běhají na čas po jednom na vzdálenost 50 m po přímce. Jeden psovod psa podrží na startovní čáře a druhý ho za cílovou čarou láká. Čas se měří od okamžiku, kdy dá asistent rozhodčího stojící v blízkosti startovní čáry povel výstřelem ze startovní pistole, kterému předchází povel „Připravit ke startu (On your mark, get set)". Pokud není startovací pistole k dispozici, velí asistent rozhodčího  "On your mark, get set, GO!" a po slově "GO" mávne napjatou paží. Měření času začíná povelem "GO" a pokynem paže asistenta rozhodčího. Asistent rozhodčího dohlíží na psovoda na startovní čáře a diskvalifikuje ho, pokud psa vypustí před výstřelem nebo povelem "GO." Psovod na startovní čáře musí po vypuštění psa zdvihnout paže nad hlavu. Lákadlem může být  ochranná pomůcka pro výcvik obrany nebo neživá potrava.

Hardest Hitting - Figurant může použít rukáv nebo ochranný oblek podle způsobu vycvičenosti psa. Každý pes dostane možnost zahřívacího zákusu na krátkou vzdálenost, soutěžní zákus bude proveden na vzdálenost nejméně 15 m, rozhodující jsou pokyny rozhodčího. Každý pes bude vybíhat ze stejného místa, které musí být označeno. Figurant bude ukryt v úkrytu  (v ideálním případě za nečekanou bariérou jako při GDT). Psu musí být blokován výhled tak, aby neviděl ukrývajícího se figuranta. Na signál rozhodčího figurant vyběhne z úkrytu do hřiště kolmo na podélnou osu těla psa a na určeném místě náhle změní směr přímo proti němu, takže dráha jeho postupu představuje písmen  "L". Pes je vypuštěn, když proti němu figurant zahájí útok. Figurant pokračuje v útoku se zdviženou holí  (rákoska nebo polstrovaný obušek) až do střetu. Figurant může křičet, pokřikovat nebo používat jakoukoliv tradiční metodu k nátlaku na psa. Rozhodčí má možnost zařadit do disciplíny  Hardest Hitting střelbu. V takovém případě nemá figurant hůl, ale poplašnou pistoli, ze které vystřelí těsně před střetem. Po střetu figurant velmi krátce se psem bojuje a pak znehybní. Pokud figurant nepoužil střelbu, musí zápas zahrnovat nejméně jednu hrozbu úderem rákoskou nebo polstrovaným obuškem.  Aby tuto disciplínu dokončil, musí pes v průběhu krátkého zápasu udržet zákus. Psi budou posuzováni při střetu podle toho, jak tvrdě se s figurantem střetnou a jak velkou bolest jsou schopni přes ochranné pomůcky způsobit. Po každém zákusu figurant rozhodčímu uvede hodnocení psa od jedné do deseti, přičemž deset znamená nejrazantnější střet. Soutěžící se může po znehybnění figuranta pokusit psa odvolat. Úspěšné odvolání znamená k celkovému skóre za disciplínu 1 bod navíc. Úspěšným odvoláním (outováním) se rozumí stav, kdy pes znovu naplno neobnoví zákus a neopustí prostor obrany, než si ho psovod vyzvedne, tj. pes musí být až do odvedení pod kontrolou. Je přípustný pouze jeden povel k odvolání, který musí vydat psovod. Při vydávání povelu k odvolání musí psovod stát na vyznačeném výchozím místě. Pes má na uposlechnutí povelu tři sekundy. Po puštění figuranta může psovod ke psu doběhnout a uchopit ho.

Weight Pull - Může být prováděn se sáněmi, károu nebo na kolejnicích (na vzdálenost 15 m) . Každý  pes má 5 pokusů s károu nebo saněmi v řadě za sebou. Na každý z 5 tahů je vymezen limit 60 sekund. Na každý tah je přípustné jedno zapletení nebo chyba. Lákání je přípustné na neživou potravu nebo ochranné pomůcky. Psovod může na dráze stát kdekoliv, ale nesmí se psa dotýkat. (Vodítka nejsou přípustná.) Minimální přípustný přídavek váhy je 12 kg na saně a  112 kg na  káru. Rozhodčí může minimální přídavek hmotnosti bez udání důvodu zvýšit, nesmí jej však snižovat. Psovodi rozhodčímu a jeho asistentům oznámí, jakou váhu pro každý tah na vozík nebo saně naložit, musí však dodržet rozsah minimálních přídavků. U vah nakládaných na saně a káru se musí postupovat od nižších k vyšším. Při každém pokusu psa se saněmi nebo károu musí být závaží větší než při předchozím pokusu. Vítězí NEJRYCHLEJŠÍ tah s maximální vahou. První tah:  60% hmotnosti psa, druhý tah: +10% atd. Váhové kategorie NEJSOU.

Tug of War - Psi se budou přetahovat přes vztyčenou překližkovou bariéru s vyvrtaným otvorem pro provlečení lana. Psovodi musí mít psy neustále na vodítku, nesmí však vydávat povely. Během tahu budou oba psy neustále sledovat dva asistenti rozhodčího. Za povely mohou asistenti rozhodčího soutěžícího diskvalifikovat. Lano je dlouhé 9 m a je označeno ve středu a 4 stopy (cca 1,2 m) od obou konců.  Pes zvítězil, pokud soupeře přetáhl za venkovní značku lana. Každá dvojice psů proti sobě nastoupí jen jednou. Použit bude vylučovací systém „každý s každým". O tom, na kterou stranu bariéry se pes postaví, se rozhodne hodem mincí nebo jiným způsobem náhodného výběru. K dokončení této disciplíny musí pes uchopit peška na tahání a táhnout vzad, tj. musí táhnout proti soupeři. Musí peška uchopit a začít táhnout do 20 sekund od startu disciplíny, jinak automaticky prohrává. Váhové kategorie nejsou, přípustný je jeden zkušební tah na psa.

Hangtime - Tato disciplína musí přijít na řadu po disciplínách výše uvedených. Pes má na provedení disciplíny 3 minuty. Čas běží od okamžiku, kdy se pes všemi čtyřmi ocitne nad zemí. Pokud pes vydrží na jediný zákus po ukázání peška viset bez opakovaných pokusů celé 3 minuty, získává plné hodnocení 10 bodů. Za každé uvolnění zákusu, po kterém je nucen k zákusu opakovanému, ztrácí  1 bod. Čas se zastaví, když (pokud) pes uvolní zákus a začíná znovu, a to opět od okamžiku, kdy se všemi čtyřmi ocitne nad zemí. Pokud pes pustí, musí mu být pešek nabídnut okamžitě a pes musí být vytažen. Pes je z bezpečnostních důvodů diskvalifikován po čtvrtém puštění. Pokud rozhodčí usoudí, že zákusy nejsou pevné, může psa diskvalifikovat i dříve, než pustí počtvrté.

Endurance Test -Tato disciplína musí být provedena před pěti základními disciplínami  Pentathlonu (nebo před třemi základními disciplínami  Triathlonu) a za chladného počasí při teplotě max. 22°C.  Pes musí uběhnout  20 km rychlostí  8-16 km/h. Pes se musí pohybovat rychlým klusem, NESMÍ však běžet. Psovod jej může sledovat na kole, pěšky, na kolečkových bruslích nebo v malém terénním vozidle. Pes krátce odpočívá po  5, 10 a 15 km, aby mu rozhodčí mohl zkontrolovat chodidla a celkový stav. Pokud rozhodčí cokoliv z toho shledá sporným, pes bude diskvalifikován s nulou bodů. Pokud pes prohlídkou projde, může pokračovat dalších 5 km. Tato disciplína je volitelná pro  Pentathlon i Triathlon.

Irondog  tituly

GDT - Guard Dog Temperament. Tento titul psu umožňuje účast v soutěžích Triathlon nebo Pentatlon, pokud již nemáte uznávaný sportovní titul z obrany.

IDE-T3 - Irondog Triathlon completion. Tento titul znamená, že pes dokončil soutěž Irondog Triathlon.

IDE-T5 - Irondog Pentathlon completion. Tento titul znamená, že pes dokončil soutěž  Irondog Pentathlon.

AD - Tento titul znamená, že pes dokončil  20-km Endurance Test.

Klasifikační systém Irondog

Pes je považován za klasifikovaného jako Irondog, pokud skončí jako první, druhý  nebo třetí v soutěži nejméně pěti psů (tj. 5 psů musí dokončit celý Triathlon nebo Pentathlon). Klasifikační systém má podpořit výběr do chovu. Klasifikovaný  tj. Ranked IDT3 a Ranked IDT5 jsou jiné tituly než neklasifikovaný (non-ranked) IDT3 nebo IDT5.

Příklad testu poslušnosti: Výchozí postavení - ovladatelný  pes po boku psovoda, na signál rozhodčího 10 kroků CHŮZE, VLEVO vbok a 5 kroků CHŮZE, STÁT, na pokyn rozhodčího POSADIT psa (pokud má pes usednutí nacvičeno, bez obav rozhodčího informujte), na signál rozhodčího 5 kroků CHŮZE, VPRAVO vbok a CHŮZE 10 kroků, STÁT, na pokyn rozhodčího POLOŽIT psa, na pokyn rozhodčího ODLOŽIT psa a odejít 10 kroků, otočit se čelem ke psu, na pokyn rozhodčího přivolání psa. PAK setkání se 2 cizími osobami, které psovoda postupně osloví a dotýkajíse psa.

Pozn. Před vydáním všech SIGNÁLŮ k pokračování rozhodčí pár sekund vyčká. Povel psu může psovod dát POUZE na začátku cvičení, ke změnám směru, sednutí, lehnutí, odložení a přivolání. Při chůzi NEJSOU POVELY PŘÍPUSTNÉ.