Americký buldok > Standard plemene

Standard plemene americký buldok podle ABNA

Logo ABNA - The American Bulldog National Alliance

Revidováno v roce 2006.

Americký bulldog je atletický, přiměřeně temperamentní, středně velký až velký pes velké síly vyznačující se značnou pohyblivostí a sebedůvěrou. 

Měla by z něj vyzařovat inteligence a ostražitost.

Robustní, silný, nicméně kompaktní tělesný rámec je u psů charakteristický větší mohutností a sílou kostry, u fen je jemnější.

Určitá rezervovanost vůči cizím osobám a asertivita vůči jiným psům jsou přípustné.

**Poznámka: Rozhodčí The American Bulldog National Alliance jsou zvlášť povinni hodnotit jak vyrovnanost povahy, tak stavbu těla všech psů.

Rozhodčí může z výstavního kruhu vykázat psa, který projevuje plachost nebo bázlivost, není zvladatelný nebo představuje nebezpečí pro ostatní psy nebo osoby.

Protože ABNA oficiálně rozlišuje dva typy amerického bulldoga, Standard a Bully, vyžaduje jejich oddělené posuzování.

Velikost:

Psi: kohoutková výška v rozpětí 22 - 26 palců.
Feny: kohoutková výška v rozpětí 21 - 25 palců.

Standard: Štíhlejší, atletičtější vzhled.
Bully: Robustnější, silnější vzhled.

Hmotnost by měla u obou typů odpovídat výšce.

Pes by měl být v dobré kondici, nikoliv podvyživený, ale ani s nadváhou.
Odchylky jednoho palce nad nebo pod rozpětí uvedené standardem je u obou typů drobnou vadou.
Jakákoliv větší odchylka je u obou typů vážnou vadou.

Zbarvení:

Bílá, bílá s různými odstíny žíhané, hnědé, červené a tříslové jsou přípustné. Žíhaná, hnědá, červená nebo tříslová bez viditelné bílé jsou kosmetickou vadou. Černé zbarvení bez znaků, modrá, černotříslová, trikolor a jakýkoliv stupeň merle jsou vyřazující vady. Hrubou vadou je celočerná maska.

* trikolor je bílá s černými a tříslovými znaky

** merle je rozředění zbarvení celého těla (černého nebo červeného) se skvrnkami tmavší barvy, což vyvolává dojem  „melírování”, nebo „mramorování”; nezaměňovat se žíháním, které vyvolává dojem „pruhování”

Srst:

Krátká s délkou pod jeden palec, struktura se pohybuje od měkké po tuhou.

Dlouhá, chmýřovitá nebo příliš jemná srst je vyřazující vadou.

Hlava:

Hlava byla měla být relativně velká a široká úměrně velikosti psa.
Shora by měla být plochá a měla by působit hranatým dojmem.
Mezi očima je výrazná rýha s výrazným hlubokým čelním sklonem.
Celá hlava se dobře osvalená s výraznými lícemi.
Nadměrně úzká hlava je významnou vadou u obou typů.

Standard: Celkově hranatý nebo klínovitý tvar s mírně pozvolnějším čelním sklonem a menším vrásněním.

Bully: Celkově hranatý nebo oválný tvar s výraznějším čelním sklonem a vrásněním.

Oči:

Oči by měly být kulaté nebo mandlového tvaru, středně veliké a široko posazené.
Upřednostňována je tmavě hnědá barva, ostatní jsou přípustné, ale jsou považovány za kosmetickou vadu.
Upřednostňována je černá pigmentace okolí oka,  ostatní barvy jsou přípustné, ale jsou považovány za kosmetickou vadu. Hrubou vadou je šilhání a nesouměrně posazené oči.
Odchlípení víčka je vadou posuzovanou podle závažnosti.

Tlama:

Tlama by měla být poměrně široká a hranatá.
Čelisti jsou  dobře osvalené a prozrazují velkou sílu.
Pysky plné, nikoliv však volně svěšené.
Upřednostňována je černá pigmentace pysků, ostatní barvy jsou přijatelné, jsou však považovány za kosmetickou vadu.
Nadměrně úzká tlama je u obou typů hrubou vadou.
U obou typů je důvodem k vyřazení křivá čelist.

Standard: Tlama by měla tvořit 30% až 40% celkové délky hlavy.

Bully: Tlama by měla tvořit 25% až 35% celkové délky hlavy.

Delší nebo kratší tlama než požaduje standard je drobnou vadou.
Jakékoliv dechové potíže  zjištěné v kruhu budou považovány za důvod k vyřazení.
Pes může být z kruhu vyloučen rozhodčím v zájmu jeho tělesné pohody.

Zuby:

Počet zubů by měl být 42 a měly by být velké.
Malé a/nebo křivé zuby jsou drobnou vadou.
Chybějící zuby jsou konstituční vadou a budou penalizovány.
Pracovní psi nebudou penalizováni za ulámané zuby.
Pokud bylo zapotřebí chirurgické odstranění zubu, je to třeba doložit veterinárním potvrzením.

Skus:

Standard: Upřednostňován je obrácený nůžkový.
Nůžkový skus nebo mírný předkus do 1/4 palce je přípustný.
Pravidelný skus není upřednostňován.

Bully: Upřednostňován je předkus až 1/4 palce.
Přijatelný je předkus 1/8 až 1/2 palce.
Pravidelný skus je hrubou vadou.
Nůžkový skus je vyřazující vadou.

Oba typy: Cokoliv mimo přípustný standard je konstituční vada a bude penalizováno v závislosti na závažnosti.

Zuby by při zavřené tlamě neměly být viditelné.

Nos:

Upřednostňována je černá barva, přípustné jsou odstíny červené nebo hnědé.
Nedostatek pigmentu je kosmetická vada.

Uši:

Měly by být středně velké a mohou být buďto překlopené vpřed nebo růžicovitého tvaru, přičemž žádný z těchto tvarů není upřednostňován.

Kupírované uši jsou kosmetická vada, protože byly kosmeticky upraveny a nemohou být posouzeny v přirozeném stavu.

** V zemích, kde je kupírování uší zakázáno, musí majitel psa s kupírovanýma ušima předložit veterinární potvrzení.

Krk:

Měl by být středně dlouhý, osvalený, mírně klenutý a od plecí k hlavě by se měl zužovat.

Plece:

Plece by měly být dobře osvalené, dobře vyrýsované, lopatka široká a zaúhlená, celkově by měly plece působit dojmem velké síly.

Hrudník:

Hluboký a přiměřeně prostorný, působící dojmem síly a atletické výkonnosti. Měl by být vyvážený, nikoliv nadměrně úzký ani široký.

Trup:

Dobře vyvážený a kompaktní, přitom na první pohled silný a atletický.
Hrudní koš by měl být dobře vyrýsovaný, pružný a výrazně oddělený od beder.
Trup by neměl být nadměrně dlouhý.

Hřbet:

Hřbet by měl být široký, měl by působit dojmem velké síly, v bedrech mírně vyklenutý. Neměl by být úzký ani uvolněný.

Standard: Rovnější linie hřbetu.

Bully: Rovnější linie hřbetu je upřednostňována, přípustný je dojem mírné přestavěnosti.

Končetiny:

Hrudní:
Rovné s průměrně silnými až těžkými kostmi.
Zápěstí silné a strmé.
Slabé zápěstí je hrubou vadou.
Lokty vytočené nebo zakřivené jsou drobnou až diskvalifikující vadou podle závažnosti.

Pánevní:
Dobře osvalené, středně zaúhlené a rovnoběžné. Nárt silný a strmý.
Slabý nárt je hrubou vadou.
Kravský postoj je drobná až diskvalifikující vada podle závažnosti.

Záď:

Neměla by být tak široká jako plece, ale měla by být vyvážená, silná a osvalená.

Ocas:

Nízko nasazený, u kořene tlustý, ke konci se zužující.
Nesený v klidu by měl dosahovat k hleznům. Ocas dosahující pod nebo nad hlezna je drobnou vadou.
Ocas zalomený, zkroucený nebo zatočený do úplného kruhu je drobnou vadou.

Kupírovaný ocas je kosmetická vada, protože byl kosmeticky upraven a nelze jej posoudit v přirozeném stavu.

** V zemích, kde je kupírování ocasů zakázáno, musí majitel kupírovaného psa předložit veterinární potvrzení.

Tlapy:

Středně velké.
Prsty dobře klenuté a blízko u sebe.
Zakřivené prsty jsou drobnou vadou.
Roztažené tlapy jsou drobnou až hrubou vadou podle závažnosti.

Pohyb:

Americký bulldog by se měl pohybovat plynule s rychlostí, silou a svižností.
V pohybu by nemělo docházet k vlnění ani by neměly být patrné projevy těžkopádnosti.
Linie hřbetu by měla zůstávat v rovině, protože hrudní končetiny podpírají tělo a určují směr pohybu a pánevní končetiny udílí tělu dynamický pohybový impuls.
Se zvyšující se rychlostí pohybu se tlapy posouvají dovnitř kvůli udržení rovnováhy.
Nemělo by docházet k rozhazování, krok by měl být vydatný, neměl by být krátký ani chůdovitý.
Křížení hrudních a/nebo pánevních končetin je hrubou vadou.

Pes s projevy pohybových problémů bude z kruhu v zájmu jeho zdraví vyloučen.

* Psi s diskvalifikujícími vadami nebudou z kruhu vyřazováni, ale nebude jim přiděleno pořadí.

** Poznámka: Psi s jedním nebo žádným varletem, psi hluší a psi vykastrovaní nebo sterilizovaní nemají do výstavního kruhu přístup. Háravé feny nesmějí být do výstavního kruhu zařazeny ani se nesmějí pohybovat v jeho blízkosti.

americký buldog